Propozicije

Poslednji rok za prijavu filmova je 15. Jun 2021. Kotizacija za prijavu filmova je 80 Eura, ali on ne važi za producente koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije. Produženi rok za prijavu je 1. Jul ali u tom slučaju i domaći producenti plaćaju punu cenu kotizacije

SILAFEST u svojoj zvaničnoj konkurenciji ima filmove koji se bave turizmom i ekologijom i to u najširem tumačenju ovih oblasti.

 • Filmovi koji apliciraju za zvaničnu konkurenciju Festivala ne mogu biti stariji od tri godine. Kao godina završetka filma smatra se godina kada je film ušao u komercijalnu distribuciju u matičnoj zemlji.
 • Svi filmovi koji od strane selecione komisije budu prihvaćeni u zvaniču selekciju festivala, postaju nastavna baza za studente katedri za turizam Visoke turističke škole strukovnih studija, partnera organizatora Festivasla, i mogu se emitovati na zatvorenim studijskim projekcijama.
 • Ne postoji ograničenje u dužini trajanja filmova koji apliciraju za zvaničnu konkurenciju. Ipak, direkcija festivala preporučuje da filmovi ne traju duže od 30 minuta zbog velikog broja filmova koji se svake godine prijave na Festival.
 • Zvanični jezici festivala su Srpski i Engleski. Filmovi koji su van srpskog govornog područja moraju imati englesku nadsinhronizaciju ili engleski titl.
 • Filmovi se šalju selekcionoj komisiji email-om na silafest@gmail.com  wetransferom ili na drugi način putem interneta. Svi filmovi moraju biti poslati najkasnije do 15.06. 2021. godine.
 • Filmovi moraju biti uredno prijavljeni na ispravnoj entry formi sa web sajta fetivala, u kojoj će biti popunjeni svi treženi podaci. U suprotnom, prijavljeni filmovi neće biti poslati selekconoj komisiji. Posebno važno – You tube, Vimeo,.. ili neki drugi link moraju biti posalti kako bi selektori i članovi žiriija mogli blagovremeno da rade svoj posao.
 • O kvalitetu filmova koji konkurišu za zvaničnu selekciju odlučuje selekciona komisija koja svoj posao mora obaviti najmanje 45 dana pre početka Festivala. Selekciona komisija o svojoj odluci obaveštava Direkciju festivala i aplikante.
 • Svi autori ili producenti koji apliciraju za zvaniču konkurenciju u obavezi su da pored zvanične prijave poslate elektronskim putem ili poštom u pisanoj formi prilože i:
 • Dobar sinopsis koji beleži emocionalnu dinamiku scenarija. Kao i suštinu filma :Publika je najcenjenija imovina za filmski marketing. Napišite u nekoliko reči koje su vaše ciljne grupe za film *:
 • Najvažniji korak na putu ka uspehu video marketinga je razumevanje ciljeva koje pokušavate u potpunosti postići. Molimo napišite nekoliko riječi o ciljevima filma *:
 • Upotreba videa – recite nam gdje će se vaš video koristiti, gledati ili projektovati

*:Bez ovih elemenata prijava se neće smatrati valjanom i potpunom!